13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 6/6/2012

Karar No  : 2012/8

Konu         : 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 17/5/2012 tarih ve 35622 sayılı yazısı dikkate alınarak; Ekonomi Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”nın kabulüne, karar verilmiştir.

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'nı görmek için tıklayınız