13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/13)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde, yerli reticiler Akben Tekstil San. ve Tic. A.., Akn Tekstil A.., Almodo Altunlar Tekstil San. Tic. A.., Arseteks Tekstil Tarm Kimya San. ve Paz. Ltd. ti., Bakrlar plik San. ve Tic. Ltd. ti., Bossa Tic. ve San. l. A.., Btd Tekstil San. ve Tic. A.., Can Tekstil Entegre Tesisler ve Tarm rnleri San. Tic. A.., Kvan Tekstil San. ve Tic. A.., Kimteks Tekstil naat Tic. ve San. A.., Kipa Mensucat letmeleri A.., Meteks Moda Dokuma Kuma San. ve Tic. Ltd. ti., Ouz Tekstil San. ve Tic. A.., zdoku Tekstil San. Tic. Ltd. ti., imek Tekstil San. ve Tic. Ltd. ti., Tarsus Tekstil San. ve Tic. A.., Uurteks Tekstil rnleri Tic. ve San. A.. firmas, in Halk Cumhuriyeti (HC) meneli sentetik veya suni devamsz liflerden dokunmu mensucatn ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya yeniden tekrarna yol aaca gerekesiyle bir nihai gzden geirme soruturmas almas istemiyle bavuruda bulunmutur.

nleme tabi madde

MADDE 2 (1) nleme tabi madde 5513, 5514, 5515 ve 5516 gmrk tarife pozisyonlarnda yer alan sentetik veya suni devamsz liflerden dokunmu mensucattr.

(2) Sentetik veya suni devamsz liflerden dokunmu sz konusu kumalar, sentetik veya suni kesik elyaf arln korumakla birlikte, viskon-keten-pamuk-likra gibi muhtelif karm ilaveleriyle ok geni eitlilie ve ikame zelliine sahiptir. Suni lifler, selloz gibi doal maddelerden mamul olanlar, sentetik lifler ise petrol esasl hammaddelerden elde edilmi olanlar ifade etmektedir.

(3) Soruturma konusu mensucat, ierdii elyafn karm nispetinin yan sra birim alan arl, iplik numaras, dokuma skl, eni ve boyanm olup olmamasna bal olarak eitli tiplerde olabilmektedir. Konfeksiyon ve ev tekstilinde kullanlan sentetik ve suni liflerden dokunmu kumalar, kullanc tercihleri bakmndan eitlilik gstermekle birlikte pazarda birbirlerini ikame edebilmektedir.

(4) Bahse konu gmrk tarife pozisyonlar, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

Mevcut nlem

MADDE 3 (1) 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2007/10 sayl Tebli erevesinde HC meneli bahse konu rn iin CIF bedelin % 87si orannda dampinge kar nlem uygulanmaktadr.

Gereke

MADDE 4 (1) 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2011/12 sayl Tebli ile mevcut nlemlerin yrrlkte kalma srelerinin sona erecei ve bahse konu rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile bir nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecekleri ilan edilmitir.

(2) Bu erevede yaplan bavurunun incelenmesi neticesinde, HC meneli nleme konu rn iin uygulanan dampinge kar nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin ve zararn devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduuna ilikin olarak bir nihai gzden geirme soruturmas almas iin yeterli delillerin bulunduu anlalmtr.

Karar ve ilemler

MADDE 5 (1) Bir nihai gzden geirme soruturmasnn alabilmesi iin yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduu anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulu tarafndan HC meneli sz konusu rn iin Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nihai gzden geirme soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturmaya konu mevcut nlem, Ynetmeliin 35 inci maddesi gereince, soruturma sonulanncaya kadar yrrlkte kalmaya devam eder.

(3) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisi deerlendirmesi

MADDE 6 (1) Genel Mdrlk tarafndan Ynetmeliin 40 nc ve 41 inci maddelerinde ngrlen hkmler sakl kalmak zere soruturma kapsamnda normal deer tespitine karar verilmesi halinde; HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmelik Ek Madde 1deki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu bu Tebliin 8 inci maddesinde belirtilen sreler iinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi, aksi takdirde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanr. Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmlerinin tatbiki halinde ad geen lke iin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal lke olarak Trkiyenin seilmesi ngrlmektedir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 7 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir.

(2) Soruturmaya taraf ithalatlarn ve yabanc retici/ihracatlarn kendileri iin hazrlanan soru formlarn Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

(3) Ayrca, ilgili lkelerdeki retici ve ihracatlarn bilgilendirilmesini kolaylatrmak ve abuklatrmak amacyla HC Ankara Bykeliliine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 8 (1) Soru formlarn cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dahil 37 gndr. Bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formlarnda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin dikkate alnabilmesi iin, sz konusu bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliin 7 nci maddesinde belirtilmeyen dier ilgili taraflarn da (tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar v.b.) grlerini, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn ierisinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 26-22/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs147@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 11 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.