13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                12 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5052

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Zirvesi’ne katılmak üzere; 13 Haziran 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-194-382

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5052 sayılı yazınız.

             Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Zirvesi’ne katılmak üzere, 13 Haziran 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI