13 Haziran 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28322

YNETMELK

Kilis 7 Aralk niversitesinden:

KLS 7 ARALIK NVERSTES BLGSAYAR BLMLER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/8/2010 tarihli ve 27661 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kilis 7 Aralk niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr, yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan en ok iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdr gerektiinde yardmclarnn deitirilmesi iin Rektre teklifte bulunabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin alma alan ile ilgili akademik ve idari personel arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen toplam be yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda iki kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars zerine olaanst toplanr. Ynetim Kurulunun kararlar oy okluu ile alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile 12 nci ve 13 nc maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Kilis 7 Aralk niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/8/2010

27661