13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3261

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 11/6/2012 tarihli ve 975 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                  Başbakan

 

B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

 

 

 

 

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

 

 

 

H. YAZICI

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

 

 

 

 

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

 

 

 

İ. N. ŞAHİN

C. YILMAZ

E. GÜNAY

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

 

Ö. DİNÇER

İ. N. ŞAHİN

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KARAYOLU VEYA

DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Irak'ın ihtiyacı olan benzin ve motorinin transitine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile izin verilebilir.

(2) Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan benzin, motorin ve jet yakıtının Gürcistan'dan bu ülkeye karayolu ile transitine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile izin verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.