13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28322

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3235

Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/6/2012 tarihli ve 6218 sayılı yazısı üzerine, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

            Recep Tayyip ERDOĞAN

                            Başbakan

 

B. ARINÇ

A. BABACAN

B. ATALAY

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN

F. ŞAHİN

E. BAĞIŞ

N. ERGÜN

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

E. BAYRAKTAR

A. DAVUTOĞLU

M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

S. KILIÇ

M. M. EKER

H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN

C. YILMAZ

E. GÜNAY

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

 

Ö. DİNÇER

S. ERGİN

V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

Orman ve Su İşleri Bakanı

 

T. YILDIZ

B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2012 yılının birinci altı aylık dönemindeki” ortalama ücret toplamı üst sınırı" 6.745 TL olarak tespit edilmiştir."

MADDE 2 – (1) Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan aynî ve/veya nakdî ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2012 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.