12 Haziran 2012 Tarihli ve 28321 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3238      Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

2012/3239      Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3238      Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda Nihai Devir Sözleşmesi İmzalanarak Devir ve Teslim İşlemleri Tamamlanmış Olan Bazı Özelleştirme İşlemleri Hakkında Verilen Yargı Kararlarının Uygulanmasına Yönelik Olarak Tesis Edilecek İş ve İşlemlere İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2012/41)

—  İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2012/46)

—  Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/47)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri