11 Haziran 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28320

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

KONYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 5 inci maddesi ve 25 inci maddesinde yer alan “Konya” ibareleri “Necmettin Erbakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2012

28181