11 Haziran 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28320

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

KONYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2012 tarihli ve 28205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin adı “Necmettin Erbakan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 4 üncü maddesi ve 11 inci maddesinde yer alan “Konya” ibareleri “Necmettin Erbakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2012

28205