11 Haziran 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28320

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      8 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4987

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Haziran 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                           8 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-189-375

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4987 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2012 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI