2 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28311

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  1 Haziran 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4755

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Haziran 2012 tarihinde Karadağ Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                       1 Haziran 2012

      B.01.0.KKB.01-06-178-360

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 1/6/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4755 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 2012 tarihinde Karadağ Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI