31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28309

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GABON CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6311                                                                                                      Kabul Tarihi: 17/5/2012

MADDE 1 – (1) 25 Mart 2011 tarihinde Gabon’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2012