29 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28307

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              28 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4622

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye ile Polonya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 600. yılı etkinliklerine katılmak üzere; 29 Mayıs 2012 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    28 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06-173-348

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4622 sayılı yazınız.

             Türkiye ile Polonya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 600. yılı etkinliklerine katılmak üzere, 29 Mayıs 2012 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI