26 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28304

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      17 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4325

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Mayıs 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            17 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06-172-347

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4325 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Mayıs 2012 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI