21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No                :  2012/23

             İşyeri                       :  Yıldırım Belediyesi Kreşi Değirmenlikızık Mh. Tütüncüoğlu Cd.

                                                No: 4 Yıldırım/BURSA

             Tespiti İsteyen        :  Belediye-İş Sendikası

             İnceleme                  :  Yıldırım Belediyesi Kreşinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde belediye personelinin 3-6 yaş arasındaki çocuklarına bakım ve okul öncesi eğitim hizmetinin verildiği, hizmetten öncelikli olarak belediye çalışanlarının faydalandığı, hizmet sunan personelin belediye personeli olması, hizmet sunulan binanın Yıldırım Belediyesine ait olması ve kreşin belediyenin bir birimi gibi faaliyet göstermesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar : Yıldırım Belediyesi Kreşinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4' üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.