15 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28293

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             Tarih                    :   11/5/2012

             Karar No              :   2012/62

             Konu                    :   Amasya-Merkez-Hızırpaşa İmar Planı Değişikliği

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/4/2012 tarih ve 2473 sayılı yazısına istinaden;

1- Amasya İli, Merkez İlçesi, Hızırpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken özelleştirme kapsam ve programına alınan toplam yüzölçümü 23.524,45 m² olan 424 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24  nolu parseller, 1676 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nolu parseller, 1678 ada 1 nolu parsel, 1679 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller ve 1680 ada 1 nolu parsele yönelik “konut alanı”, “konut+ticaret alanı”, “ilköğretim tesis alanı”, “ticaret alanı” ve “yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Amasya Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki harita için tıklayınız.