15 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28293

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜ VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiştir.

 

FİRMA ADI:

ADRES:

TEL:

FAKS:

TRAKYAGLOBAL GIDA

TARIM DIŞ TİCARET A.Ş.

Kazımiye Mah. Dumlupınar Cad.

Kılıçoğlu-Danış Towers D Blok

No:32 Çorlu/TEKİRDAĞ

0 286 336 10 34

0 286 336 10 34

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.