10 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28288

KANUN

KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU İLE BU KONVANSİYONU

TAMAMLAYICI AVRUPA ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 6299                                                                                         Kabul Tarihi: 25/4/2012

 

MADDE 1 – (1) 8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da imzaya sunulan “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ile 1 Mayıs 1971 tarihinde Cenevre’de akdedilen “1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonunu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması”na, Konvansiyona çekince konulmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/5/2012