10 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28288

KANUN

BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE

BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA

İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 6298                                                                                         Kabul Tarihi: 25/4/2012

 

MADDE 1 – (1) 1 Eylül 1970 tarihli “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”ya katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/5/2012