9 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28287

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            8 Mayıs 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-4017

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 4/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3822 sayılı yazımız.

                         b) 4/5/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-135-282 sayılı yazınız.

             Türkiye-Tanzanya I. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’na katılmak üzere; 6 Mayıs 2012 tarihinde Tanzanya’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER, program değişikliği nedeniyle Tanzanya’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                                                                                 Beşir ATALAY

                                                                                                                                                    Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  8 Mayıs 2012

      B.01.0.KKB.01-06/C-7-291

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 4/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3822 sayılı yazınız.

                         b) 4/5/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-135-282 sayılı yazımız.

                         c) 8/5/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4017 sayılı yazınız.

             Türkiye-Tanzanya I. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı’na katılmak üzere, 6 Mayıs 2012 tarihinde Tanzanya’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in program değişikliği nedeniyle Tanzanya’ya gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI