29 Nisan 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28278

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

 

Harf notu

Dört üzerinden katsayısı

Buna karşılık gelen 100 üzerinden eşdeğer puan

A

4.00

95-100

A-

3.70

90-94

B+

3.30

85-89

B

3.00

80-84

B-

2.70

75-79

C+

2.30

70-74

C

2.00

65-69

F

0.00

0-64”

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2010

27733