21 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28271

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 4714                                                                                            Karar Tarihi: 19/04/2012

Kurul Başkanlığının 18.04.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 13.04.2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.55.1-7812 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Fibabanka A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunundan (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca, Bankaya, dahil olduğu risk grubunda yer alan ortaklıklara bakım, yazılım ve operasyonel alanları içerecek şekilde bilgi sistemleri destek ve danışmanlık hizmeti sunulabilmesi hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.