21 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28271

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No.               : 2012/20

İşyeri                       : Sis-Tem Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Bilge Can İnşaat

                                    Nakliye Temizlik Taahhüt İşleri Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

                                    Ortak Girişimi Sağlık Bakanlığı Esenyurt Devlet Hastanesi Sağlık

                                    Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesi

SGK Sicil No          : 1377924.034-11012378.011

Tespiti İsteyen        : T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme                  : Sis-Tem Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Bilge Can İnşaat Nakliye Temizlik Taahhüt İşleri Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen ortak girişim tarafından, Sağlık Bakanlığı Esenyurt Devlet Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Bilecik Devlet Hastanesinde, veri giriş ve kontrol hizmeti, tıbbi sekreterlik, hasta kabul işlemleri ile doktorlara ait evrakların kaydedilmesi ve raporlanması, hastane başhekimliği sekreterliği, santral, eczane, laboratuvar hizmetleri, danışma ve benzeri diğer sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle İşkolları Tüzüğü'nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sis-Tem Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Bilge Can İnşaat Nakliye Temizlik Taahhüt İşleri Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 24 sıra numaralı "Sağlık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.