21 Nisan 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28271

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir yarıyıl süren dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki ara sınav bir yılsonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının yüksek lisansta en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 almak zorundadır. Sınavlar ve başarı notu 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

 

NOT DURUM ÇİZELGESİ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

BAŞARI

NOTU

SEMBOL

 

 

BAŞARI NOTU

SEMBOL

 

100’lük

Puan

Harf

4’lük

Puan

Değerlendirme

100’lük

Puan

Harf

Değerlendirme

100-90

AA

4.00

Başarılı

100-90

AA

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

80-89

BA

Başarılı

75-79

BB

3.00

Başarılı

75-79

BB

Başarılı

70-74

CB

2.50

Başarılı

74 ve daha düşük

F

Başarısız

65-69

CC

2.00

Başarılı

 

 

 

64 ve daha düşük

F

 

Başarısız

 

 

 

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2009

27443