18 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28268

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   16 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-3286

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Mali Eylem Gücü (FATF) Toplantısı’na katılmak üzere; 18 Nisan 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        16 Nisan 2012

      B.01.0.KKB.01-06-110-234

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-3286 sayılı yazınız.

             Mali Eylem Gücü (FATF) Toplantısı’na katılmak üzere, 18 Nisan 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI