3 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28253

YNETMELK

Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitsnden:

TRKYE VE ORTA DOU AMME DARES ENSTTS LSANSST

RETM YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 18/1/2001 tarihli ve 24291 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Lisansst retim Ynetmeliinin 11 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Programlara, lisans veya yksek lisans reniminden sonra, belli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler arasndan, her dnem Program Kurulunun nerisi, Yrtme Kurulunun kararyla belirlenen sayda zel renci kabul edilebilir. zel renci statsndekiler en fazla iki dnem iin kayt yaptrabilirler ve her dnemde en fazla iki ders alabilirler. zel renciler, asl renciler gibi kayt yaptrdklar derslerin tm koullarna ve gereklerine uymak zorundadrlar. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamazlar. zel rencilere, izledikleri dersleri ve aldklar notlar gsteren bir belge verilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavndan (ALES) eit arlk puan trnde en az 45 puan alm olmak ve szl snav yapld durumda, ALES snav sonu belgesini en ge szl snava kadar ibraz etmek,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ara snav ve dnem sonu snavlar, 100 tam not zerinden deerlendirilir. Bir dersten baarl saylmak iin, ara snav notu ile dnem sonu snav notunun aritmetik ortalamasnn en az 70 puan olmas gerekir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Ynetmeliin 5 inci maddesi yaym tarihinde, dier maddeleri 2012-2013 retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdr yrtr.