3 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28253

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

ZEYTNCLN ISLAHI, YABANLERNN AILATTIRILMASINA

DAR YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 3/4/1996 tarihli ve 22600 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zeytinciliin Islah Yabanilerinin Alattrlmasna Dair Ynetmeliin 4 nc maddesine aadaki tanmlar eklenmitir.

Kk lekli Tarmsal letme: retim faktrlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal rnlerin retimi iin tarmsal faaliyet yapan ve iletme ierisinde tarmsal rnlerin retimden sonra koruma ve/veya ilemesini yaparak mamul veya yar mamul hale getirmeye ynelik ekonomik faaliyette bulunan elli kiiden az yllk alan istihdam eden iletmeler,

Zeytinlik Saha: Orman snrlar dnda bulunan ve Devletin hkm ve tasarrufunda olan yabani zeytinlik, antepfst ve harnupluklar ve her nevi sakz eitleri veya ahs arazisi olan tapuda bu ekilde kaytl sahalar ile orman snrlar dnda olup da 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayl Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi Hakknda Kanun kapsamnda bulunmayan zeytin yetitirmeye elverili makilik ve fundalklardan oluan en az 25 dekarlk alan,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 Zeytinlik sahalar iinde ve bu sahalara en az kilometre mesafede zeytin aalarnn bitkisel geliimini ve oalmalarn engelleyecek kimyevi atk, toz ve duman karan tesis yaplamaz ve iletilemez. Bu alanlarda yaplacak zeytinya fabrikalar ile kk lekli tarmsal iletmelerin yapm ve iletilmesi Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine baldr. Ancak; alternatif alan bulunmamas ve evresel Etki Deerlendirme Raporu (ED)na uygun olmas, bitkilerin vegetatif ve generatif geliimine zarar vermeyecei Bakanlk aratrma enstitleri veya niversiteler tarafndan belirlenmesi durumunda;

a) Jeotermal kaynakl teknolojik sera yatrmlar,

b) Bakanlklarca kamu karar alnm plan ve yatrmlar,

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal elektrik retim tesisleri,

) lgili Bakanlka kamu karar alnm madencilik faaliyetleri petrol ve doal gaz arama ve iletme faaliyetleri,

d) Savunmaya ynelik stratejik ihtiyalar,

iin, yukarda belirtilen faaliyetlerde bulunmak isteyenler, ilgili Bakanlklarn onayl belgeleri ile mahallin en byk mlki amirine bavurur. Mracaat sahibi, evrede oluabilecek ED raporu ile belirlenmi zararlar nleyecek tedbirleri almak koulu ve dikim normlarna uygun, edeer byklkte il/ile mdrlnce uygun grlecek alanda zeytin bahesi tesis eder.

Olumsuz cevap bavuru sahibine yaz ile tebli edilir. zin alnmakszn yaplan faaliyetlerin yrtlmesi yetkililerce men edilerek, umumi hkmlere gre kanuni takibat yaplr.

Bu madde kapsamnda valiliklerce verilen kararlara yaplan itirazlar, Bakanlk tarafndan deerlendirilerek karara balanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 27 Zeytin ve zeytin rnlerinin ilenmesi, depolanmas, depo ve iletmelerin zellikleri, salk artlar, iletmelerde kullanlan her trl alet, ekipman ve kaplarn nitelikleri sofralk zeytin iletmelerinin kuruluu ve iletmesinde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile bu Kanun hkmleri uyarnca karlacak ynetmelik ve dier mevzuata gre Bakanlka belirlenen salk ve temizlik artlarna uyulmas zorunludur.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.