3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                     2 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2621

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Nisan 2012 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Nisan 2012

       B.01.0.KKB.01-06-92-199

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2621 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 2012 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI