3 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28253

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

SEKTREL TANITIM GRUPLARININ KURULUU VE FAALYETLERNE

LKN TEBL (HRACAT: 2010/6)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(HRACAT: 2012/5)

MADDE 1 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sektrel Tantm Gruplarnn Kuruluu ve Faaliyetlerine likin Tebli (hracat: 2010/6)in 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebli 3/6/2011 tarihli ve 637 sayl Ekonomi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn eki hracat Rejimi Kararnn 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Grup; ilgili Birliin veya Birliklerin her birinin ayr ayr alaca Genel Kurul kararna istinaden, TM'in gr ve Bakanlk Onay ile kurulur. kiden fazla Birliin bulunduu sektrlerde, Birliklerin yardan fazlasnn genel kurullarnn bu ynde alaca karar yeterlidir. Ancak, bir sektr veya rnle ilgili Grup kurulabilmesi iin sz konusu sektr veya rnn son iki takvim yl itibariyle yllk ortalama ek nispi deme kesintilerinin hesap edilen toplam tutarnn 1 milyon TLden az olmamas zorunludur.

(4) Grubun idari ve mali tm faaliyet, alma, hesap ve ilemleri Bakanln idari ve mali denetimine tabidir. Denetimlerin Denetim Hizmetleri Bakanlnca iki ylda bir yaplmas esastr. Gerekli grlen hallerde Bakanlka ayrca denetim yaptrlabilir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Grubun sekreterya hizmetleri, sektrde tek birlik olmas halinde genel sekreterlik, birden fazla birlik olmas halinde sektr kurulunun sekreteryasn yrten genel sekreterlik tarafndan yrtlr. Ancak, sektr kurulunun teklifi, TMin uygun gr ve Bakanlk onayyla ayn sektrde olmak kaydyla baka bir genel sekreterlik de sekreterya hizmetleri iin grevlendirilebilir.

MADDE 5 Ayn Teblide yer alan

a) Mstearl ibareleri Bakanl,

b) Mstearlk ibareleri Bakanlk,

c) Mstearlka ibareleri Bakanlka,

) Mstearla ibareleri Bakanla,

d) Mstearln ibareleri Bakanln

olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmleri Ekonomi Bakan tarafndan yrtlr.

MADDE 7 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Tebli hkmleri Ekonomi Bakan tarafndan yrtlr.