3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UNIVERSAL

SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2009-05)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-03)

MADDE 1 – 17/7/2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-05)’in EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

“

EK-1

 

MHG/2011-04 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Görevlendirme Kapsamı (No:2)

 

Komisyon Karar No.

Ürün Ailesi, Ürün/Kullanım Amacı

Uygunluk Teyit Sistemi

Şartnameler*

Görevler

95/467/EC

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar

(Bacalar için)

Sistem 2+

TS EN 1457:2001

TS EN 1457/A1:2005

TS EN 1457/A1/AC:2010

TS EN 1457/AC:2010

TS EN 1806:2006

TS EN 1856-1:2010

TS EN 1856-2:2010

TS EN 1858:2008+A1:2011

TS EN 12446:1999

TS EN 13063-1/A1:2008

TS EN 13063-2/A1:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

95/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

Sistem 2

TS EN 459-1:2011

TS EN 459-1:2012

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Sistem 2+

TS EN 998-2:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Duvarcılık birimleri I. Kategori (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

Sistem 2+

TS EN 771-1:2011

TS EN 771-2:2011

TS EN 771-3:2011

TS EN 771-4:2011

TS EN 771-5:2011

TS EN 771-6:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere)

Sistem 2+

TS EN 10025-1:2006

TS EN 10210-1:2006

TS EN 10219-1:2008

TS EN 10340:2008

TS EN 10340/AC:2009

TS EN 10343:2010

TS EN 15088:2006

TS EN 15048-1:2008

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.

Sistem 2+

TS EN 1090-1:2010

TS EN 1090-1/AC:2010

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Asma tavanlar için bitmiş metal çerçeveler (ağır yük taşıyan).

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir.

Sistem 2+

TS EN 13479:2006

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Kaynak malzemeleri

Sistem 2+

TS EN 14399-1:2010

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Kuşanıktaşlar (Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)

Sistem 2+

TS EN 13383-1:2004

TS EN 13383-1/AC:2007

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Demiryolu balastı (Demiryolu işlerinde)

Sistem 2+

TS 7043 EN 13450:1999

TS 7043 EN 13450/AC:2006

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri (Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS 706 EN 12620:2009

TS EN 13055-1/AC:2006

TS EN 13055-2/AC:2006

TS 2717 EN 13139:2005

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

- Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları

Sistem 2+

TS EN 13043:2004

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Agregalar

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

Sistem 2+

TS EN 13242:2009

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

 

Bitümlü karışımlar

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

Sistem 2+

TS EN 13108-1:2008

TS EN 13108-1/AC:2010

TS EN 13108-2:2010

TS EN 13108-2/AC:2010

TS EN 13108-3:2010

TS EN 13108-3/AC:2010

TS EN 13108-4:2010

TS EN 13108-4/AC:2010

TS EN 13108-5:2008

TS EN 13108-5/AC:2010

TS EN 13108-6:2010

TS EN 13108-6/AC:2010

TS EN 13108-7:2011

TS EN 13108-7/AC:2011

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

 

Bitüm

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

Sistem 2+

TS EN 12591:2011

TS EN 13808:2007

TS EN 13924:2006

TS EN 13924/AC:2007

TS EN 14023:2010

TS EN 15322:2010

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

 

Yüzey uygulamaları (Yolların yüzey uygulamaları için)

 

Sistem 2+

TS EN 12271:2010

TS EN 12273:2009

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri (Köprü tabliyeleri için)

Sistem 2+

TS EN 14695:2010

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

Katkı maddeleri

(Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2011
TS EN 934-3:2011
TS EN 934-4:2011

TS EN 934-5:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri

Beton takviye malzemeleri

(Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için)

Sistem 2+

TS EN 1504-2:2008

TS EN 1504-3:2008

TS EN 1504-4:2008

TS EN 1504-5:2008

TS EN 1504-6:2006

TS EN 1504-7:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

 - Katkılar (tip I) ( Beton, harç ve çimento şerbeti için)

Sistem 2+

TS EN 12878:2007

TS EN 12878:2007/AC:2007

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

 

*Standardın nihai versiyonu dikkate alınarak Belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ancak, Standardın yeni bir versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Onaylanmış Kuruluş ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışmalıdır. Onaylanmış Kuruluşun görevlendirme kapsamında bulunan Standartlarda meydana gelen değişiklikler TSE’nin web sitesinden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan MHG/2011-04 numaralı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğden ve Tebliğin güncellemesinden oluşan Tebliğ değişikliklerinden takip edilmelidir.”