3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                     2 Nisan 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2620

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             6. Dönem KEK toplantılarına katılmak üzere; 3 Nisan 2012 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          2 Nisan 2012

       B.01.0.KKB.01-06-91-198

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/4/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2620 sayılı yazınız.

             6. Dönem KEK toplantılarına katılmak üzere, 3 Nisan 2012 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI