29 Mart 2012 Tarihli ve 28248 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2012/14)

 

YÖNETMELİKLER

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/35)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlanı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri