22 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28241

YÖNETMELİKLER

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/1998 tarihli ve 23261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLETİŞİM VE SORUNLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/1993 tarihli ve 21792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Uluslararası İletişim ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAYISAL YÖNTEMLER ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/1997 tarihli ve 23160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Sayısal Yöntemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUK VE İNSAN

HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/1996 tarihli ve 22547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Karşılaştırmalı Özel Hukuk ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL PİYASALAR ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/1996 tarihli ve 22817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Finansal Piyasalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HUKUKU VE ETİĞİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KÖY ENSTİTÜLERİ ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/4/2008 tarihli ve 26855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Köy Enstitüleri Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFETLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/1/2009 tarihli ve 27101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/2009 tarihli ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ NÖROŞİRURJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2009 tarihli ve 27410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Nöroşirurji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARE HUKUKU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2011 tarihli ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi İdare Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.