22 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28241

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        21 Mart 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-2189

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Mart 2012 tarihinden itibaren Avusturya, Belçika, Güney Kore ve İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              21 Mart 2012

       B.01.0.KKB.01-06-82-182

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/3/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2189 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mart 2012 tarihinden itibaren Avusturya, Belçika, Güney Kore ve İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI