3 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28193

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :  2012/8

İşyeri                       :  Dosu Maya Mayacılık A.Ş. ve bağlı işyerleri

                                    Doruk İş Merkezi Yukarı Dudullu Mah.

                                    Türker Cad. No: 41 Ümraniye/İSTANBUL (merkez)

SGK Sicil No          :  1229643.034-1019436.039

Tespiti İsteyen        :  Tek Gıda-İş Sendikası-Akmaya San. ve Tic. A.Ş.

                                    vekili Av. Hayrettin GÜMÜŞ

İnceleme                  : Dosu Maya Mayacılık A.Ş.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Akmaya San. ve Tic. A.Ş.’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Ticari ve İktisadi bütünlük oluşturulan mahcuzların satışına ilişkin yönetmelik kapsamında, fon kurulu tarafından 27/8/2009 tarihli karar ile satışına karar verildiği, 29/6/2010 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin Dosu Maya Mayacılık A.Ş. tarafından kazanıldığı ve 6/8/2010 tarihinde imzalanan devir sözleşmesiyle Akmaya Ticari ve İktisadi bütünlüğü kapsamında bulunan varlıklarının mülkiyetinin Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’ye geçtiği ve işyerinin merkez ofisinde pazarlama, satış, mali, idari ve yönetim işlemlerinin yürütüldüğü, E-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz Kavşağı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde kurulu fabrika işyerinde ise üretim ve idari bölümlerin bulunduğu, üretim bölümünde mayanın hammaddesi şeker pancarından elde edilen melasın fermantasyonla çoğaltılıp ayrıştırılarak yaş ve kuru maya elde edildiği ve elde edilen ürünlerin paketlenerek depolandığı veya pazarlamasının yapıldığı, idari bölümde muhasebe, personel, lojistik, satın alma, santral, mali işler vb. işlerin yapıldığı bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra numaralı “Gıda sanayii” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Dosu Maya Mayacılık A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 04 sıra numaralı “Gıda sanayii” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.