3 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28193

ATAMA KARARLARI

             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/104

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine, Halil İbrahim AYÇİÇEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Fatma ŞAHİN

                  Başbakan                              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/95

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Hasan Murat MERCAN’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/105

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İsmail GÜNER'in atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Taner YILDIZ

                  Başbakan                              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/42

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Yahya Kemal TABAKLAR, Ali Kemal YAZAR, Muharrem MURAT, Ebru PEHLİVANLI, Edip YETİK, Mehmet Ali YILMAZ, Mikail DOĞAN, Bülent TUNA, Şener ÇELEPÇIKAY, Uğur UZUNAY, Yahya BABA ve Mehmet Ali AYDOĞAN'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

                                                                        2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/98

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Mustafa YAVUZ ve Gökhan TİBİLLİ'nin atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                   Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/50

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Ahmet Başat ŞAHİN, Aydın TÜLEK, Mustafa ESEN, Ali AYÇİÇEK, Ahmet GÜROL, Özkan ATİLA, Gündoğan DURAK, Niyazi ÖZPEHRİZ, İsmail ONAY, Numan Emre ERGİN, Faruk Onur YILDIZ, Ersin TAYFUR, Ali TERZİ, Batuhan ODAK ile Halil Çağdaş BARAN'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

2/2/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı