2 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28192

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI

             Karar Tarihi      : 13/01/2012

             Karar No           : 06

             2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2/b maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na sunulan Adalet Bakanlığı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirme sonunda;

             Bölgenin coğrafi durumu, iş hacmi, ulaşım ve yakınlık dereceleri göz önünde tutularak;

             Tunceli ilinin Malatya İdare Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Elazığ İdare Mahkemesinin yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.