31 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28190

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 88)

MADDE 1 – (1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

Bağlı Olduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

1

Antalya Gümrük Müdürlüğü

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

2

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

3

İsdemir Gümrük Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

4

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

5

Hopa Gümrük Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

6

Giresun Gümrük Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

7

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

8

Derince Gümrük Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü

9

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü

10

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

11

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

12

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

13

Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Gümrük Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

14

Samsun Gümrük Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

15

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

(2) Ticarete konu edilmemek kaydıyla getirilen 50 litreye kadar (50 litre dâhil) ham petrol ve akaryakıt, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

MADDE 2 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.