31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SAVUNMA SANAY GVENL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayl Resm Gazetede yaymlanan Savunma Sanayii Gvenlii Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

) Kripto Gvenlik Belgesi (NATO/Mill): Genelkurmay Bakanlnca; Trk Silahl Kuvvetleri iin retilen, gelitirilen, kullanlan veya envanter kontrol (kripto anahtar retimi dhil) Trk Silahl Kuvvetleri tarafndan merkezi olarak yaplan NATO/Mill kripto cihaz ile malzemesini kullanan, reten, gelitiren veya nakleden personele NATO ve Mill olarak tanzim edilen sreli belgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin dokuzuncu fkras yrrlkten kaldrlm ve onuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(10) Gizlilik derecesi verilen projelerde grev alacak kii ve kurululardan, projenin gizlilik derecesine uygun Kii Gvenlik Belgesi ve Tesis Gvenlik Belgesi istenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Proje makamnca, yrtlecek projenin gizlilik derecesi dikkate alnarak, teklif isteme ve teklife ar dosyalarnn gnderilmesi sreci de dhil olmak zere, ilgili ahs ve kurululardan Kii Gvenlik Belgesi, Tesis Gvenlik Belgesi ile ARGE Projeleri hari olmak zere, retim zin Belgesi istenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Savunma Sanayii Mill Gvenlik Makamnca yaptrlan ariv aratrmas ve gvenlik soruturmas sonucunda ok Gizli gizlilik dereceli Kii Gvenlik Belgesi ile belgelendirilen kurulu personeli iin, ariv aratrmas ve gvenlik soruturmas yaplmakszn, kripto emniyet eitiminin alnmasn mteakip Kripto Gvenlik Belgesi verilmesi hususunda Genelkurmay Bakanl yetkilidir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/6/2010

27601