31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

KURUL KARARI

eker Kurumundan:

EKER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 26/1/2012

Karar No : 245/5

Karar : malat-hracatlarn, ekerli Mamul hracat Karlnda C ekeri

Taleplerinin Karlanmas artlar ve Uygulama Esaslarna Dair 135/1

sayl eker Kurulu Kararnda aadaki deiikliklerin yaplmasna

karar verildi.

Resm Gazete'nin 30/11/2011 tarih ve 28128 saysnda yaymlanan 135/1 sayl Kurul Kararnn;

a) 5 inci maddesinin 1 inci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

5- Tedarikiler

Bu karar dorultusunda imalat-ihracatlarn eker taleplerini karlamak zere yetkili olan tedarikiler;

Trkiye eker Fabrikalar A..

Adapazar eker Fabrikas A..

Amasya eker Fabrikas A..

Kayseri eker Fabrikas A..

Konya eker Sanayi ve Ticaret A..

Ktahya eker Fabrikas A.. ve

Keskinkl Gda Sanayi ve Ticaret A..dir.,

b) 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

11- Fiyat

malat ihracatlara C ekeri satlarnda uygulanacak fiyat temel fiyat ile navlun bedelinin toplamndan oluur.

I - Temel Fiyat;

Londra Borsasnda oluan Beyaz eker Vadeli lem Fiyatlarnn (ABD Dolar/ton) ait olduu ayn her bir gnne ait fiyatlarn aritmetik ortalamasdr. Tatil gnlerine isabet eden, ya da ilem olmayan gnler iin, bir nceki gnn borsa ilem fiyat geerli kabul edilerek ortalamann hesaplanmasnda kullanlr. Ortalamann hesaplanmasna esas tekil edecek gnlk vadeli ilem fiyatlar seilirken; her zaman, mevcut en ksa vadeli fiyatn, nceki kalc kapan deeri alnr.

II - Navlun Bedeli Karl;

Dnya piyasalarnda geerli olan eker navlun bedelleri esas alnarak, hareket ve var yeri asndan lkemizin konumuna uygun olan bedelin, ton bana tutar olarak Kurumca tespit edilir.

Temel fiyata navlun bedeli eklenerek bulunan fiyat, ait olduu ayn tamamland tarihten sonraki ilk i gnnde Kurumun internet sitesinde yaymlanr ve C ekeri satlarnda tedarikiler tarafndan bu fiyat kullanlr. eker sat teslim ve demelerinde, ekerin teslim tarihinde geerli Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) dviz sat kuru esas alnr.