31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

Tarih : 30/1/2012

Karar No : 2012/B-K-02

Konu : TCDD/Tarsus Kemalpaa Tanmaz.

zelletirme daresi Bakanlnca,

zelletirme Yksek Kurulunun 30.4.2009 tarih, 2009/20 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan T.C. Devlet Demiryollar (TCDD) letmesi Genel Mdrl adna kaytl Mersin ili, Tarsus ilesi, Kemalpaa mahallesi, 4503 ada, 2 no.lu parselde kaytl 2.745,00 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen gerekletirilen ihalenin sonular dikkate alnarak YKnn 13.1.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden;

1. Tanmazn 216.000.- (ikiyzonaltbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Ahmet TURANa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ahmet TURANn szleme imzalamaktan imtina etmesi veya artnamede belirtilen dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, 211.000.- (ikiyzonbirbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Numan ATASAYARa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Numan ATASAYARn szleme imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde dareye vermi olduu geici teminatnn irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2. bu Karar gereklerinin ve sata konu tanmazlarn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

karar verilmitir.