30 Ocak 2012 Tarihli ve 28189 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Üyesi Muammer TOPAL’ın  Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2012/5)

 

YÖNETMELİKLER

—  Sinop Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri