28 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28187

GÖREVLENDİRME KARARI

             Adalet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/71

             1 – Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜZÜN’ün görevlendirilmesi,

             2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Sadullah ERGİN

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı