28 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28187

ATAMA KARARLARI

             Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2012/70

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına, Serdar ÇAM’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                       Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Avrupa Birliği Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/72

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Banu TERZİOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Egemen BAĞIŞ

                  Başbakan                                      Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——

             Avrupa Birliği Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/73

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

İbrahim KILINǒın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Egemen BAĞIŞ

                  Başbakan                                      Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/74

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa APAYDINʼın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Müsteşar Yardımcısı Sıddık TOPALOGLUʼnun atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri, 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/75

             1 ‒ İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet ÇETİNʼin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68(B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/76

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Mehmet Mustafa SATILMIŞʼın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/77

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Selçuk BAKKALOĞLUʼnun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/78

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Vedad GÜRGENʼin atanması 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/79

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Ümit KAÇARʼın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/80

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Davut GÜNEYʼin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/81

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Osman ÖZTÜRKʼün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/84

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mert Cevdet AVCILARʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             Gençlik ve Spor Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/85

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak Bölge Müdürlüğüne Edirne Bölge Müdürü İbrahim ALBAYRAKʼın bu suretle boşalacak Edirne Bölge Müdürlüğüne de Samsun Bölge Müdürü Nizam BOZʼun atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  Suat KILIÇ

                  Başbakan                                     Gençlik ve Spor Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/86

             1 ‒ 1. derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine,

             Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah ERİNʼin atanması,

             657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/87

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet TUNÇAKʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/88

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Ebru KURBAN, Ersin Başar EKMEKCİ, Tolga BÜYÜKDEĞİRMENCİ, Ömer KÖKSAL ile Mustafa TAŞKIRANʼın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                       27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/89

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliğine Şükrü DİLAVERʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/90

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Funda KOCABIYIKʼın atanması, 657 sayılı Kanunʼun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunʼun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/91

             1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Haydar KOÇAKERʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/92

             1 ‒ Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, aynı yer Müfettişi Nuri ÖZDEMİRʼin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/93

             1 ‒ Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, aynı yer Müfettişi Erdoğan KOÇKARʼın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/94

             1 ‒  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mustafa YILMAZʼın atanması, 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 ‒ Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

27/1/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı