28 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28187

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/2692

             Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketine ortak olmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 4/1/2012 tarihli ve 13 sayılı yazısı üzerine, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 37 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                            E. GÜNAY                               M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                           V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı           Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

16/1/2012 TARİHLİ VE 2012/2692 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             Ortaklık esasları

             MADDE 1 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında kurulacak olan 17.680.000 TL sermayeli "Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi”ne 1.680.000 TL sermaye ile ortak olmasına izin verilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.