13 Ocak 2012 Tarihli ve 28172 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2011/2510       Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

2012/2645     Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Yürütülmekte Olan Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin Ek Finansmanı Amacıyla Avrupa Yatırım Bankası ile İmzalanan Krediye İlişkin Sözleşme’nin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)

—  Dicle Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Araştırma Hastanesi) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

—  Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

—  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/1/2012 Tarihli ve 2012/3 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


13/01/2012 tarihli ve 28172 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.