7 Ocak 2012 Tarihli ve 28166 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/2641    İstanbul İli, Ümraniye İlçesinde Bulunan Bazı Alanlarda Yürütülecek İyileştirme, Yenileme ve Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Yurtdışına veya Uluslararası Kuruluşlara Geçici Görevli veya Aylıksız İzinli Olarak Gönderilecek Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/1/2012 Tarihli ve 2012/01 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri