31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK

MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/6)

İthalat işlemleri        

MADDE 1 ‒ 1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.                       

Eşyanın Tanımı

8403.10  

Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)

8414.51.00.20.00 )

8414.59.20.20.00 )

8414.59.40.20.00 )

8414.59.80.20.13 )

8414.59.80.20.14 )

8414.60.00.10.00 )

Evlerde kullanılanlar

 

 

8414.80.80.20.00

Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.90.00.10.00; 8415.90.00.90.19 hariç)

8418.21 )

8418.29 )

Yalnız ev tipi soğutucular

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

8421.12

Çamaşır kurutma makinaları

8421.21.00.00.00

Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

8424.10.00.00.00

Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

84.27

Forkliftler 

84.29

Kendinden hareketli  buldozerler,  angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri

8450.11                )

8450.12.00.00.00 )

8450.19                )

Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları

8451.21.00.00.11

Evlerde kullanılanlar

8452.10

Ev tipi dikiş makinaları

84.58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)

84.59

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

84.60

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

84.71

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)

85.08

Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)

8509.40

Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri

8509.80

Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar

8510.10.00.00.00

Traş makinaIarı

8510.20.00.00.11

Saç kesme makinaları

8510.30.00.00.00

Epilasyon cihazları

8512.30.10.00.00

Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları

8516.31

Saç kurutucular

8516.40

Elektrikli ütüler

8516.50.00.00.00

Mikro dalgalı fırınlar

8516.60.10.00.00

Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

8516.60.80.00.00

Gömme fırınlar

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

8516.79.20.00.00

Fritözler

85.17

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç) (8517.70 hariç)

8518.40

ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)

8518.50.00.00.00

Takım halindeki ses yükselteçleri

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

8525.80

Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar

8526.91.80.00.11

İstikamet bulucular

85.27

Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

8531.10

Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar

87.01

Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (8703.10 hariç)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler

8712.00

Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)

87.13

Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)

  8715.00.10.00.00

  Bebek arabaları

90.06

Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)

9018.90.10.00.11

Elektronik tansiyon aleti

9018.90.10.00.12

Mekanik tansiyon aleti

9018.90.10.00.13

Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar

9019.10.10.00.11

Cihazlar

9019.10.90.00.13

Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri

9021.40.00.00.00

Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)

9506.91.10.00.00

Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)

               

Elektronik kayıtlar

MADDE  2 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ  İthalat: (2011/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE  4 (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.