31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

HARP SİLAHLARI, BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/2)

İthalat işlemleri

Madde 1 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

93.01

Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)

9305.10.00.00.00

Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)

9305.91.00.00.00

93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar

9306.30.10.10.00

93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar

9306.30.10.90.00

Diğerleri

9306.30.30.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

9306.90.10.00.00

Harp silahlarına ait olanlar

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Madde 2 (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/2) değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 3 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.