27 Aralık 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28155

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE

VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI

ÖNLEME ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 6263                                                                                       Kabul Tarihi: 23/12/2011

             MADDE 1 – (1) 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” ile eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/12/2011